Test demo

text video 

BUỔI 2

VERSION MOBILE

VIDEO 1:

- Tìm Hiểu về Nội Dung Giáo Lý Cơ Bản của Đạo Phật 
- Sơ đồ Phật Học cơ bản
- Học Thuyết Nhân Quả

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Các trường hợp Ngồi Thiền Đầu Hay Nghĩ Lan Man Lung Tung

VIDEO
BÀI HỌC

Học trực tuyến qua Video và giải đáp qua:  

LỚP HỌC THỰC HÀNH THIỀN VÀ ĐẠO

1.VŨ TRỤ QUAN
Thế Giới và Thiên Nhiên

2.NHÂN SINH QUAN
Mô Tả Cấu Trúc Chúng Sinh

3.ĐƯỜNG ĐẠO
Tương Tác giữa Con Người và Vũ Trụ

Luân Hồi
Trói Buộc Giới Hạn Đau Khổ

Học Thuyết Nhân Quả

Học Thuyết Vô Thường

Học Thuyết Vô Ngã

Tứ Diệu Đế

Niết Bàn
Giải Thoát Vô Giới Hạn Hạnh Phúc

Ngũ Uẩn

12 Nhân Duyên

Giới Định Tuệ

Bát Chánh Đạo

29 Phẩm Trợ Đạo

VERSION MOBILE

LỚP HỌC THỰC HÀNH THIỀN VÀ ĐẠO

Học trực tuyến qua Video và giải đáp qua:  

1.VŨ TRỤ QUAN
Thế Giới và Thiên Nhiên

Ngũ Uẩn

2.NHÂN SINH QUAN
Mô Tả Cấu Trúc Chúng Sinh

3.ĐƯỜNG ĐẠO
Tương Tác giữa Con Người và Vũ Trụ

12 Nhân Duyên

Giới Định Tuệ

Bát Chánh Đạo

29 Phẩm Trợ Đạo

Học Thuyết
Nhân Quả

Học Thuyết
Vô Thường

Học Thuyết
Vô Ngã

Tứ Diệu
Đế

Luân Hồi

Niết Bàn

NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC

LỊCH CHIA SẺ ONLINE

NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC

THỜI KHÓA

LỊCH CHIA SẺ ONLINE

BUỔI 1

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Lý Thuyết Khái Niệm Thực Hành Thiền
- Thiền Có Tác Dụng Là Gì

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- Mục Đích Của Thiền trong Ngắn Trung và Dài Hạn
- Phương Pháp Tư thế Ngồi Thiền Đúng

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 4:

- Các Phương Pháp Thực Hành Thiền
- Thiền Định, Thiền Minh Sát (hay Tứ Niệm Xứ, Vipassana)

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 5:

- 3 Phút Thực hành Thiền
- Cách Xả Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

- Thiền Định Đúng Cách
- Cách Nhận Biết Thiền Đúng Cách, Sai Cách

VIDEO 1:

- Tìm Hiểu về Nội Dung Giáo Lý Cơ Bản của Đạo Phật 
- Sơ đồ Phật Học cơ bản
- Học Thuyết Nhân Quả

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Các trường hợp Ngồi Thiền Đầu Hay Nghĩ Lan Man Lung Tung

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 2

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Hiểu về Đạo lý Vô Thường
- Ngã, Bản Ngã, Vô Ngã là gì
- Hạnh Phúc dưới góc nhìn Đạo Phật trong Đời Sống

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Vấn Đề Khi Ngồi Thiền mà Thân Bị Rung Lắc có Cách Nào Khắc Phục 

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 3

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Hiểu về Khổ (Khổ Đế)
- Nguyên Nhân của Khổ trong Tứ Diệu Đế (Tập Đế )

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Vừa Nhắm Mắt Ngồi Thiền Thấy Đầu óc quay cuồng, chóng mặt.. đang căng thẳng khó ngồi im thì nên làm gì
- Cố gắng kiểm soát sự quan sát khi thiền có đúng không... cách tập thở thiền nên hiểu như thế nào

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 4

VIDEO 1:

- Hiểu về Hạnh Phúc trong Tứ Diệu Đế
- Cấp Độ Hạnh Phúc Cao Nhất (Diệt Đế)

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Hiểu đúng về Cách Quan Sát Hơi Thở Khi Ngồi Thiền
- Khi nào thì nên cố gắng ngồi thiền

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 5

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Sống Như Thế Nào Là Hạnh Phúc
- Các Yếu Tố của Hạnh Phúc (Đạo Đế)

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Các trường hợp ngồi thiên bị đau đầu vì năng lượng dồn ở đầu:
- Trường hợp mới tập thiền cố gắng lắng nghe hơi thở và các cảm giác cho khỏi phóng tâm lung tung, sau khi thiền xong thấy nhức đầu quá cần giải thích
- Trường hợp ngồi thiền bị nặng đầu và cách khắc phục
- Trường hợp khi thiền cứ thấy các hình ảnh tiếng nói của mọi người xung quanh trong quá khứ thì phải làm thế nào (trạo cử)
- Trường hợp vừa nhắm mắt thấy đầu óc quay cuồng thì làm gì
- Trường hợp khi thiền thấy váng đầu có các trường hợp như thế nào và cách khắc phục

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 6

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Ngũ Uẩn là gì
- Nhân Sinh Quan trong Phật Giáo

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
 Tổng hợp Giải Đáp Vì Sao Tập Ngồi Thiền Bị Ngứa Đau Tức Nhức Mỏi Tê và Cách Khắc Phục
- Trường hợp khi xả thiền mà thấy tê nhiều quá, 2ph trở lên vẫn k đứng lên được thì nên làm thế nào
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy chân đau tê mỏi, ghi nhận quan sát nhưng không hết 
- Trường hợp trong quá trình thiền mình quan sát một thứ như cơn đau hay quan sát các thứ khác liên tục
- Trường hợp khi thiền quan sát được chỗ đau nhưng sau bớt dần thì thiền có đúng không
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy tê 2 bàn chân, khoảng 15ph hết đau... khi xả thiền thì tê hoàn toàn
- Trường hợp khi bị đau lưng thì nên có cách tập thế nào
- Trường hợp ngồi thiền 15ph là tê chân, xả ra mất 5ph mới phục hồi, nếu phải xả liên tục thì làm sao thiền được
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy đau vùng trái, thấy đỡ, đau vùng phải rồi lại thấy đỡ hiện tượng này thế nào
- Trường hợp ngồi thiền cảm giác như kiến bò muỗi đốt đưa tay lên gãi đc k
- Trường hợp mới tập thiền ngồi bao lâu thì phù hợp
- Trường hợp khi ngồi thiền, xả thiền có cảm giác ngứa tay chân thì nên làm gì
- Trường hợp chia sẻ kinh nghiệm cảm nhận trên thân khi mới tập thiền
- Trường hợp ngồi thiền bị đau gót chân
- Trường hợp ngồi thiền k bị tê, nhưng khi ngồi xong là thấy tê chân
- Trường hợp ngồi thiền cảm nhận dc muỗi đốt ở cổ thì nên làm gì

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 7

VIDEO 1:

- Giới Định Tuệ là gì
- Lợi ích của Bát Chánh Đạo
- Thế nào là Chánh Kiến trong Đạo Phật

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

- Hỏi đáp
Giải Đáp về Tư Thế Tốt Thoải Mái Đúng Phương Pháp, Khó Ngồi. Cách Nằm Thiền 
- Trường hợp tư thế ngồi thiền kiết già mà một bên đầu gối không chạm đất thì có sao không
- Trường hợp ngồi thiền bị mỏi lưng, có nên nằm thiền không vì hay bị ngủ
- Trường hợp câu hỏi tư thế ngồi thiền thế nào là đúng nhất tốt nhất
- Trường hợp ngồi thiền mà thả lỏng chân 2 đầu gối thì có đúng không
- Trường hợp mới tập thiền lưng bị cong dần, có cần giữ thẳng lưng trong thời gian thiền không
- Trường hợp vẫn đi làm thì thời điểm nên ngồi thiền, hành thiền khoảng bao lâu
- Trường hợp địa điểm trong nhà hay ngoài trời nên chọn khi ngồi thiền
- Trường hợp tập thiền ngồi 30 phút nhiều hay ít, khi thiền xong đầu óc thoải mái tuy nhiên trong khi thiền đầu óc không ngừng suy nghĩ thì nên làm gì
- Trường hợp tập thiền hàng ngày nên ngồi một mình hay ngồi cùng nhóm?
- Trường hợp khi ngồi thiền một lúc dồn khí năng lượng tụ lên đầu, và khoảng 15ph thì người ngả về đằng sau phải chỉnh thẳng người lại thì nên làm như thế nào
- Trường hợp khi nào thì mình khó ngồi thiền
- Trường hợp khi thiền nên ngồi trên bồ đoàn hay ngồi trực tiếp nền nhà thì tốt hơn
- Trường hợp buổi sáng nên tập thể dục trước khi ngồi thiền hay ngược lại
- Trường hợp thiền thời gian ngắn có tốt không

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 8

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Chánh Tư Duy là gì
- Chánh Ngữ trong Đời Sống
- Thế nào là Chánh Nghiệp 

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Ngồi Thiền mà Không Suy Nghĩ Như một Khoảng Không Trống Rỗng Rang Trong Đầu. Trầm Không Chấp Không 
- Trường hợp khi ngồi thiền mà tưởng tượng ra không gian vô định, phía trước như vực thẳm thì nên làm thế nào
- Trường hợp quan sát mà không ghi nhận được gì là sao
- Trường hợp chìm vào khoảng không yên tĩnh, chiều không gian an lạc có phải là thiền không
- Trường hợp ngồi thiền thấy cảm giác nhẹ bẫng và thấy thân mình hoà không gian màu đen dễ chịu thì nên hiểu thế nào
- Trường hợp thiền nhập vào chiều không gian rỗng rang, trống không trong tâm tưởng và hiểu thế nào là thấy như thật

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 9

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Thế Nào Là Chánh Mạng
- Nhân Quả Kiến Thức Thực hành để có Sức Khỏe Tốt

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Giải Đáp Thiền Chữa Lành Thân Thể Thải Độc Bệnh Tật. Nhân Quả Sức Khỏe 
- Trường hợp giải đáp thiền chữa bệnh là gì
- Trường hợp câu hỏi: bài tập thở trong yoga có phải là bài luyên tập cho thể cảm thọ không
- Trường hợp khi thiền thấy kết quả hơi thở nhịp tim chậm hơn thân thể khoẻ hơn như vậy có đúng không
- Trường hợp chân bị khô khớp, thì ngồi thiền có tốt cho chân không
- Trường hợp chưa ăn chay được thì hành thiền có tốt không
- Trường hợp người sửa van tim ngồi thiền được không
- Trường hợp thiền tốt có thể chữa lành cho thân thể không
- Trường hợp khi mệt mỏi sau khi làm việc thì có thể ngồi thiền được không
- Trường hợp khi ăn no có thể thiền được không
- Trường hợp có phải quan hệ là ngồi thiền không định được không
- Trường hợp cảm nhận đc nhịp đập của tim khi ngồi thiền thì nên thực hành tiếp như thế nào
- Trường hợp các cách để thải độc tố ra ngoài cơ thể
- Trường hợp hiểu đúng về phương pháp thiền để chữa bệnh, truyền năng lượng
- Trường hợp hỏi về nhân quả sức khỏe: những người bị bệnh tật do nghiệp của họ như vậy mình có nên can thiệp không, nghiệp ai nấy chịu, nhân quả công bằng có phải là cao nhất không
- Trường hợp thiền sáng có thể nạp được năng lượng tốt hơn tối không

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 10

VIDEO 1:

- Chánh niệm là gì
- Chánh Định trong Phật Giáo
- Thế nào là Chánh Tinh Tấn

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 30 - 60 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Tại Sao Ngồi Có Cảm Giác Hơi Ấm Nóng Toát Mồ Hôi Nhiều hoặc Lạnh. Xử Trí Hiện Tượng Này 
- Trường hợp ngồi thiền quan sát thấy lòng bàn tay ấm lên thôi và không quan sát thêm được gì như vậy thiền đúng không
- Trường hợp khi ngồi thiền xong, bàn chân nóng hơn đầu thì có tốt không
- Trường hợp khi thiền thấy hơi ấm nóng, toát mồi hôi không biết có phải do tâm vọng tưởng tạo ra không
- Trường hợp có mâu thuẫn không khi thiền quan sát cái đau không chối bỏ nhưng cần xả thiền khi đau nhiều
- Trường hợp thiền 20ph thì cảm giác người nhẹ bẫng như vậy có thiền sai không?
- Trường hợp ngồi thiền thấy tim đập mạnh, người đong đưa, cảm giác nặng và mệt thì hiểu thế nào
- Trường hợp toát mồ hôi nhiều khi mới tập thiền, có ý thức được suy nghĩ nhưng không kiểm soát được thì có tốt không
- Trường hợp ngồi thiền cảm giác nóng, mồ hôi ra nhiều có sao không
- Trường hợp ngồi thiền thấy đau chân, cảm giác nóng, mồ hôi ra nhiều nên làm thế nào
- Trường hợp khi ngồi thiền bị lạnh ở cổ nên làm thế nào
- Trường hợp xử trí về các hiện tượng cảm giác khi thiền
- Trường hợp ngồi thiền khoảng 30 phút toàn thân ấm lên thì nên hiểu thế nào
- Trường hợp thảo luận về cân bằng hơi ấm chạy trong thân thể

VIDEO
BÀI HỌC

BUỔI 11

chia sẻ ứng dụng đạo lý vào đời sống 

giải đáp trao đổi thiền và đạo online

thầy dẫn dắt khóa thực hành thiền

Hình ảnh Sinh Hoạt CLB Thiền và Đạo

Nhóm Thiền và Đạo ☯ An Từ Minh.net

VERSION DESKTOP

NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC

THỜI KHÓA

LỊCH CHIA SẺ ONLINE

BUỔI 1

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Lý Thuyết Khái Niệm Thực Hành Thiền
- Thiền Có Tác Dụng Là Gì

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- Mục Đích Của Thiền trong Ngắn Trung và Dài Hạn
- Phương Pháp Tư thế Ngồi Thiền Đúng

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

- Thiền Định Đúng Cách
- Cách Nhận Biết Thiền Đúng Cách, Sai Cách

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 4:

- Các Phương Pháp Thực Hành Thiền
- Thiền Định, Thiền Minh Sát (hay Tứ Niệm Xứ, Vipassana)

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 5:

- 3 Phút Thực hành Thiền
- Cách Xả Thiền

BUỔI 2

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Tìm Hiểu về Nội Dung Giáo Lý Cơ Bản của Đạo Phật 
- Sơ đồ Phật Học cơ bản
- Học Thuyết Nhân Quả

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Các trường hợp Ngồi Thiền Đầu Hay Nghĩ Lan Man Lung Tung

BUỔI 3

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Vấn Đề Khi Ngồi Thiền mà Thân Bị Rung Lắc có Cách Nào Khắc Phục 

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Hiểu về Đạo lý Vô Thường
- Ngã, Bản Ngã, Vô Ngã là gì
- Hạnh Phúc dưới góc nhìn Đạo Phật trong Đời Sống

BUỔI 4

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 5 - 10 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Hiểu về Khổ (Khổ Đế)
- Nguyên Nhân của Khổ trong Tứ Diệu Đế (Tập Đế )

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Vừa Nhắm Mắt Ngồi Thiền Thấy Đầu óc quay cuồng, chóng mặt.. đang căng thẳng khó ngồi im thì nên làm gì
- Cố gắng kiểm soát sự quan sát khi thiền có đúng không... cách tập thở thiền nên hiểu như thế nào


BUỔI 5

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
- Hiểu đúng về Cách Quan Sát Hơi Thở Khi Ngồi Thiền
- Khi nào thì nên cố gắng ngồi thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Hiểu về Hạnh Phúc trong Tứ Diệu Đế
- Cấp Độ Hạnh Phúc Cao Nhất (Diệt Đế)

BUỔI 6

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Các trường hợp ngồi thiên bị đau đầu vì năng lượng dồn ở đầu:
- Trường hợp mới tập thiền cố gắng lắng nghe hơi thở và các cảm giác cho khỏi phóng tâm lung tung, sau khi thiền xong thấy nhức đầu quá cần giải thích
- Trường hợp ngồi thiền bị nặng đầu và cách khắc phục
- Trường hợp khi thiền cứ thấy các hình ảnh tiếng nói của mọi người xung quanh trong quá khứ thì phải làm thế nào (trạo cử)
- Trường hợp vừa nhắm mắt thấy đầu óc quay cuồng thì làm gì
- Trường hợp khi thiền thấy váng đầu có các trường hợp như thế nào và cách khắc phục


VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Sống Như Thế Nào Là Hạnh Phúc
- Các Yếu Tố của Hạnh Phúc (Đạo Đế)

BUỔI 7

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 10 - 15 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
 Tổng hợp Giải Đáp Vì Sao Tập Ngồi Thiền Bị Ngứa Đau Tức Nhức Mỏi Tê và Cách Khắc Phục
- Trường hợp khi xả thiền mà thấy tê nhiều quá, 2ph trở lên vẫn k đứng lên được thì nên làm thế nào
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy chân đau tê mỏi, ghi nhận quan sát nhưng không hết 
- Trường hợp trong quá trình thiền mình quan sát một thứ như cơn đau hay quan sát các thứ khác liên tục
- Trường hợp khi thiền quan sát được chỗ đau nhưng sau bớt dần thì thiền có đúng không
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy tê 2 bàn chân, khoảng 15ph hết đau... khi xả thiền thì tê hoàn toàn
- Trường hợp khi bị đau lưng thì nên có cách tập thế nào
- Trường hợp ngồi thiền 15ph là tê chân, xả ra mất 5ph mới phục hồi, nếu phải xả liên tục thì làm sao thiền được
- Trường hợp khi ngồi thiền thấy đau vùng trái, thấy đỡ, đau vùng phải rồi lại thấy đỡ hiện tượng này thế nào
- Trường hợp ngồi thiền cảm giác như kiến bò muỗi đốt đưa tay lên gãi đc k
- Trường hợp mới tập thiền ngồi bao lâu thì phù hợp
- Trường hợp khi ngồi thiền, xả thiền có cảm giác ngứa tay chân thì nên làm gì
- Trường hợp chia sẻ kinh nghiệm cảm nhận trên thân khi mới tập thiền
- Trường hợp ngồi thiền bị đau gót chân
- Trường hợp ngồi thiền k bị tê, nhưng khi ngồi xong là thấy tê chân
- Trường hợp ngồi thiền cảm nhận dc muỗi đốt ở cổ thì nên làm gì


VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Ngũ Uẩn là gì
- Nhân Sinh Quan trong Phật Giáo

BUỔI 8

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

- Hỏi đáp
Giải Đáp về Tư Thế Tốt Thoải Mái Đúng Phương Pháp, Khó Ngồi. Cách Nằm Thiền 
- Trường hợp tư thế ngồi thiền kiết già mà một bên đầu gối không chạm đất thì có sao không
- Trường hợp ngồi thiền bị mỏi lưng, có nên nằm thiền không vì hay bị ngủ
- Trường hợp câu hỏi tư thế ngồi thiền thế nào là đúng nhất tốt nhất
- Trường hợp ngồi thiền mà thả lỏng chân 2 đầu gối thì có đúng không
- Trường hợp mới tập thiền lưng bị cong dần, có cần giữ thẳng lưng trong thời gian thiền không
- Trường hợp vẫn đi làm thì thời điểm nên ngồi thiền, hành thiền khoảng bao lâu
- Trường hợp địa điểm trong nhà hay ngoài trời nên chọn khi ngồi thiền
- Trường hợp tập thiền ngồi 30 phút nhiều hay ít, khi thiền xong đầu óc thoải mái tuy nhiên trong khi thiền đầu óc không ngừng suy nghĩ thì nên làm gì
- Trường hợp tập thiền hàng ngày nên ngồi một mình hay ngồi cùng nhóm?
- Trường hợp khi ngồi thiền một lúc dồn khí năng lượng tụ lên đầu, và khoảng 15ph thì người ngả về đằng sau phải chỉnh thẳng người lại thì nên làm như thế nào
- Trường hợp khi nào thì mình khó ngồi thiền
- Trường hợp khi thiền nên ngồi trên bồ đoàn hay ngồi trực tiếp nền nhà thì tốt hơn
- Trường hợp buổi sáng nên tập thể dục trước khi ngồi thiền hay ngược lại
- Trường hợp thiền thời gian ngắn có tốt không


VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Giới Định Tuệ là gì
- Lợi ích của Bát Chánh Đạo
- Thế nào là có Chánh Kiến trong Đạo Phật

BUỔI 9

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Ngồi Thiền mà Không Suy Nghĩ Như một Khoảng Không Trống Rỗng Rang Trong Đầu. Trầm Không Chấp Không 
- Trường hợp khi ngồi thiền mà tưởng tượng ra không gian vô định, phía trước như vực thẳm thì nên làm thế nào
- Trường hợp quan sát mà không ghi nhận được gì là sao
- Trường hợp chìm vào khoảng không yên tĩnh, chiều không gian an lạc có phải là thiền không
- Trường hợp ngồi thiền thấy cảm giác nhẹ bẫng và thấy thân mình hoà không gian màu đen dễ chịu thì nên hiểu thế nào
- Trường hợp thiền nhập vào chiều không gian rỗng rang, trống không trong tâm tưởng và hiểu thế nào là thấy như thật


VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Chánh Tư Duy là gì
- Chánh Ngữ trong Đời Sống
- Thế nào là Chánh Nghiệp 

BUỔI 10

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 15 - 30 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Giải Đáp Thiền Chữa Lành Thân Thể Thải Độc Bệnh Tật. Nhân Quả Sức Khỏe 
- Trường hợp giải đáp thiền chữa bệnh là gì
- Trường hợp câu hỏi: bài tập thở trong yoga có phải là bài luyên tập cho thể cảm thọ không
- Trường hợp khi thiền thấy kết quả hơi thở nhịp tim chậm hơn thân thể khoẻ hơn như vậy có đúng không
- Trường hợp chân bị khô khớp, thì ngồi thiền có tốt cho chân không
- Trường hợp chưa ăn chay được thì hành thiền có tốt không
- Trường hợp người sửa van tim ngồi thiền được không
- Trường hợp thiền tốt có thể chữa lành cho thân thể không
- Trường hợp khi mệt mỏi sau khi làm việc thì có thể ngồi thiền được không
- Trường hợp khi ăn no có thể thiền được không
- Trường hợp có phải quan hệ là ngồi thiền không định được không
- Trường hợp cảm nhận đc nhịp đập của tim khi ngồi thiền thì nên thực hành tiếp như thế nào
- Trường hợp các cách để thải độc tố ra ngoài cơ thể
- Trường hợp hiểu đúng về phương pháp thiền để chữa bệnh, truyền năng lượng
- Trường hợp hỏi về nhân quả sức khỏe: những người bị bệnh tật do nghiệp của họ như vậy mình có nên can thiệp không, nghiệp ai nấy chịu, nhân quả công bằng có phải là cao nhất không
- Trường hợp thiền sáng có thể nạp được năng lượng tốt hơn tối không

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Thế Nào Là Chánh Mạng
- Nhân Quả Kiến Thức Thực hành để có Sức Khỏe Tốt

BUỔI 11

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 2:

- 30 - 60 Phút Thực hành Thiền

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 3:

Hỏi đáp
Tại Sao Ngồi Có Cảm Giác Hơi Ấm Nóng Toát Mồ Hôi Nhiều hoặc Lạnh. Xử Trí Hiện Tượng Này 
- Trường hợp ngồi thiền quan sát thấy lòng bàn tay ấm lên thôi và không quan sát thêm được gì như vậy thiền đúng không
- Trường hợp khi ngồi thiền xong, bàn chân nóng hơn đầu thì có tốt không
- Trường hợp khi thiền thấy hơi ấm nóng, toát mồi hôi không biết có phải do tâm vọng tưởng tạo ra không
- Trường hợp có mâu thuẫn không khi thiền quan sát cái đau không chối bỏ nhưng cần xả thiền khi đau nhiều
- Trường hợp thiền 20ph thì cảm giác người nhẹ bẫng như vậy có thiền sai không?
- Trường hợp ngồi thiền thấy tim đập mạnh, người đong đưa, cảm giác nặng và mệt thì hiểu thế nào
- Trường hợp toát mồ hôi nhiều khi mới tập thiền, có ý thức được suy nghĩ nhưng không kiểm soát được thì có tốt không
- Trường hợp ngồi thiền cảm giác nóng, mồ hôi ra nhiều có sao không
- Trường hợp ngồi thiền thấy đau chân, cảm giác nóng, mồ hôi ra nhiều nên làm thế nào
- Trường hợp khi ngồi thiền bị lạnh ở cổ nên làm thế nào
- Trường hợp xử trí về các hiện tượng cảm giác khi thiền
- Trường hợp ngồi thiền khoảng 30 phút toàn thân ấm lên thì nên hiểu thế nào
- Trường hợp thảo luận về cân bằng hơi ấm chạy trong thân thể

VIDEO
BÀI HỌC

VIDEO 1:

- Chánh niệm là gì
- Chánh Định trong Phật Giáo
- Thế nào là Chánh Tinh Tấn

chia sẻ ứng dụng đạo lý vào đời sống 

giải đáp trao đổi thiền và đạo online

thầy dẫn dắt khóa thực hành thiền

Sinh Hoạt CLB Thiền và Đạo

Nhóm Thiền và Đạo ☯ An Từ Minh.net

Zoom Chia Sẻ Thiền và Đạo

Từ 20-22h Thứ 6 Hàng Tuần

Tại Link Antuminh.net/Zoom

Hoặc ID Zoom: 283 355 2020

Buổi 1. Lý Thuyết Thiền Vipassana

Buổi 3. Thuyết Vô Thường. Vô Ngã

Buổi 4. Tứ Diệu Đế: Khổ Đế. Tập Đế

Buổi 5. Tứ Diệu Đế: Diệt Đế

Buổi 6. Tứ Diệu Đế: Đạo Đế

Buổi 7. Nhân Sinh Quan: Ngũ Thể

Buổi 8. Giới Định Tuệ. Chánh Kiến

Buổi 9. Chánh Tư Duy, Ngữ, Nghiệp

Buổi 10. Chánh Mạng

Buổi 11. Chánh Niệm, Định, Tinh Tấn

Buổi 2. Sơ Đồ Đạo Phật. Nhân Quả

Buổi 2. Sơ Đồ Đạo Phật. Nhân Quả

Buổi 3. Thuyết Vô Thường. Vô Ngã

Buổi 4. Tứ Diệu Đế: Khổ Đế. Tập Đế

Buổi 5. Tứ Diệu Đế: Diệt Đế

Buổi 6. Tứ Diệu Đế: Đạo Đế

Buổi 7. Nhân Sinh Quan: Ngũ Thể

Buổi 8. Giới Định Tuệ. Chánh Kiến

Buổi 9. Chánh Tư Duy, Ngữ, Nghiệp

Buổi 10. Chánh Mạng

Buổi 11. Chánh Niệm, Định, Tinh Tấn

Buổi 1. Lý Thuyết Thiền Vipassana

Zoom Chia Sẻ Thiền và Đạo

Từ 20-22h Thứ 6 Hàng Tuần

Tại Link Antuminh.net/Zoom

Hoặc ID Zoom: 283 355 2020