An Từ Minh

Thiền và Đạo

Tứ vô lượng tâm

4 loại tâm Thiện.
Tâm xả : là tâm không dính mắc… vào con người vào vật chất nên luôn tự chủ.
Tâm không dích mắc vào thành kiến đã có sẵn.
Tâm tự do độc lập bình thản với mọi sự cám dỗ không bị lôi cuốn làm mất tự chủ
Tâm bình tĩnh trước mọị khó khăn trắc trở giúp trí tuệ sáng suốt giải quyêt vấn đề một cách hiệu quả…
là tâm biết bao dung, biết bỏ qua lỗi lầm người khác dù họ đã tạo đau khổ cho mình.
Giúp bản thân có cuộc sống ung dung tự tại an lành.
Tâm tránh xa người xấu việc sai.
Bỏ đi người xấu việc sai, cắt đứt mối liên quan với điều sai xấu.
Không để người xấu tác động lên mình,cắt đứt tầm ảnh hưởng của người xấu lên mình
Tâm hỷ:
Là tâm xả đã thuần thục đã phát triển lên một tầm mức mới nên luôn an lạc, luôn hạnh phúc.
Tâm vui vẻ an lac xử lý mọi sự việc, mọi con người dù việc khó khăn, thất bại.
Tâm an lac tiếp nhận mọi trắc trở của cuộc đời.
Tâm vẫn giữ được an lạc vui vẻ dù gặp phải kẻ xấu, kẻ hèn đã gây trắc trở khó khăn cho mình.
Tâm Từ:
Là tâm hỷ phát triển lên một tầng mới.
Khi tâm hỷ đã thuần thục đã phát triển mạnh mẽ.
Nhìn thấy người khác đau khổ thì muốn giúp họ bớt khổ thêm vui giống mình.
Nhin thấy người khác hạnh phúc thì vui vẻ mong muốn họ hạnh phúc thêm mãi.
Nhìn thấy sự việc sai trái thì muốn sửa sai, Muốn phát triển điều đúng.
Thấy việc xấu xa muốn loại bỏ, muốn diệt trừ.
Thấy điều lành thiện muốn đóng góp xây dựng.
Thấy người xấu ác ngăn chặn, giáo dục, giúp đỡ cho họ thiện lành
Muốn đóng góp để khó khăn đau khổ của cuộc sống giảm đi… để niềm vui cuộc sống tăng thêm.
Là tâm yêu thương con người, loài vật, thiên nhiên.
Tâm bi:
Là tâm Từ đã phát triển rất mạnh mẽ.
Hy sinh bản thân…Gánh vác khó khăn vất vả của cuộc sống.
Hy sinh bản thân sửa sai chống xấu cho xã hội.
Lấy việc giúp hạnh phúc loại bỏ khổ đau của muôn loài làm việc chính của mình.


Phật tử An Từ Minh chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *